หมวดหมู่: VIP 30 ที่นั่ง

รถบัส 2 ชั้น VIP 30 ที่นั่ง

เหมาะสำหรับกรุ๊ปการเดินทางแบบพรีเมี่ยมพิเศษ ทั้งในเมือง และระหว่างเมือง ทั้งระยะใกล้ หรือไกล จำนวนผู้โดยสาร 20-30ท่าน