รถเช่าเหมา ที่ได้มาตรฐานครบทุกด้าน

มืออาชีพ

เราทำงานด้วยประสบการณ์

รถคุณภาพ

รถได้มาตรฐานการบริการ

บริการด้วยใจ

เน้นการบริการที่ดีที่ทำด้วยใจ

11 ที่นั่ง

มั่นใจทุกครั้งที่เดินทางกับ eagle the tour

11 ที่นั่ง

รถตู้ 11 ที่นั่ง

เหมาะสำหรับกรุ๊ปการเดินทางขนาดเล็ก ทั้งในเมือง และระหว่างเมือง ทั้งระยะใกล้ หรือไกล จำนวนผู้โดยสาร 11 ท่าน

รายละเอียด