อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการเช่าเหมา eagle the tour

พื้นที่ปลายทาง
พื้นที่ปลายทาง
พื้นที่ปลายทาง
พื้นที่ปลายทาง
พื้นที่ปลายทาง
 • ภายใน กทม.และปริมณฑล
  ภายใน กทม.และปริมณฑล
  ภายใน กทม.และปริมณฑล
  ภายใน กทม.และปริมณฑล
  ภายใน กทม.และปริมณฑล
 • อยุธยา, อ่างทอง, นครนายก, กาญจนบุรี,พัทยา, ชะอำ, หัวหิน ฯลฯ
  อยุธยา, อ่างทอง, นครนายก, กาญจนบุรี,พัทยา, ชะอำ, หัวหิน ฯลฯ
  อยุธยา, อ่างทอง, นครนายก, กาญจนบุรี,พัทยา, ชะอำ, หัวหิน ฯลฯ
  อยุธยา, อ่างทอง, นครนายก, กาญจนบุรี,พัทยา, ชะอำ, หัวหิน ฯลฯ
  อยุธยา, อ่างทอง, นครนายก, กาญจนบุรี,พัทยา, ชะอำ, หัวหิน ฯลฯ
 • ระยอง,จันทบุรี,ตราด,นครราชสีมา,ขอนแก่น,เพชรบูรณ์,สุโขทัย ฯลฯ
  ระยอง,จันทบุรี,ตราด,นครราชสีมา,ขอนแก่น,เพชรบูรณ์,สุโขทัย ฯลฯ
  ระยอง,จันทบุรี,ตราด,นครราชสีมา,ขอนแก่น,เพชรบูรณ์,สุโขทัย ฯลฯ
  ระยอง,จันทบุรี,ตราด,นครราชสีมา,ขอนแก่น,เพชรบูรณ์,สุโขทัย ฯลฯ
  ระยอง,จันทบุรี,ตราด,นครราชสีมา,ขอนแก่น,เพชรบูรณ์,สุโขทัย ฯลฯ
 • ชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธานี,พังงากระบี่,ภูเก็ต, อุบล,อุดร,หนองคายนครพนม, แพร่.น่าน.ลำพูน,ลำปางเชียงใหม่, เชียงราย ฯลฯ
  ชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธานี,พังงากระบี่,ภูเก็ต, อุบล,อุดร,หนองคายนครพนม, แพร่.น่าน.ลำพูน,ลำปางเชียงใหม่, เชียงราย ฯลฯ
  ชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธานี,พังงากระบี่,ภูเก็ต, อุบล,อุดร,หนองคายนครพนม, แพร่.น่าน.ลำพูน,ลำปางเชียงใหม่, เชียงราย ฯลฯ
  ชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธานี,พังงากระบี่,ภูเก็ต, อุบล,อุดร,หนองคายนครพนม, แพร่.น่าน.ลำพูน,ลำปางเชียงใหม่, เชียงราย ฯลฯ
  ชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธานี,พังงากระบี่,ภูเก็ต, อุบล,อุดร,หนองคายนครพนม, แพร่.น่าน.ลำพูน,ลำปางเชียงใหม่, เชียงราย ฯลฯ
 
รถมินิบัส 15 ที่นั่ง
รถมินิบัส 15 ที่นั่ง
รถมินิบัส 15 ที่นั่ง
รถมินิบัส 15 ที่นั่ง
รถมินิบัส 15 ที่นั่ง
 • 4,000 บาท/วัน
  4,000 บาท/วัน

  ภายใน กทม.และปริมณฑล

  4,000 บาท/วัน

  ภายใน กทม.และปริมณฑล

  4,000 บาท/วัน

  ภายใน กทม.และปริมณฑล

  4,000 บาท/วัน
 • 4,500 บาท/วัน

  อยุธยา, อ่างทอง, นครนายก, กาญจนบุรี,พัทยา, ชะอำ, หัวหิน ฯลฯ

  4,000 บาท/วัน

  อยุธยา, อ่างทอง, นครนายก, กาญจนบุรี,พัทยา, ชะอำ, หัวหิน ฯลฯ

  2,000 บาท/วัน

  อยุธยา, อ่างทอง, นครนายก, กาญจนบุรี,พัทยา, ชะอำ, หัวหิน ฯลฯ

  2,000 บาท/วัน

  อยุธยา, อ่างทอง, นครนายก, กาญจนบุรี,พัทยา, ชะอำ, หัวหิน ฯลฯ

  2,000 บาท/วัน
 • 5,000 บาท/วัน

  ระยอง,จันทบุรี,ตราด,นครราชสีมา,ขอนแก่น,เพชรบูรณ์,สุโขทัย ฯลฯ

  5,000 บาท/วัน

  ระยอง,จันทบุรี,ตราด,นครราชสีมา,ขอนแก่น,เพชรบูรณ์,สุโขทัย ฯลฯ

  2,500 บาท/วัน

  ระยอง,จันทบุรี,ตราด,นครราชสีมา,ขอนแก่น,เพชรบูรณ์,สุโขทัย ฯลฯ

  2,500 บาท/วัน

  ระยอง,จันทบุรี,ตราด,นครราชสีมา,ขอนแก่น,เพชรบูรณ์,สุโขทัย ฯลฯ

  2,500 บาท/วัน
 • 5,500 บาท/วัน

  ชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธานี,พังงากระบี่,ภูเก็ต, อุบล,อุดร,หนองคายนครพนม, แพร่.น่าน.ลำพูน,ลำปางเชียงใหม่, เชียงราย ฯลฯ

  5,500 บาท/วัน

  ชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธานี,พังงากระบี่,ภูเก็ต, อุบล,อุดร,หนองคายนครพนม, แพร่.น่าน.ลำพูน,ลำปางเชียงใหม่, เชียงราย ฯลฯ

  3,000 บาท/วัน

  ชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธานี,พังงากระบี่,ภูเก็ต, อุบล,อุดร,หนองคายนครพนม, แพร่.น่าน.ลำพูน,ลำปางเชียงใหม่, เชียงราย ฯลฯ

  3,000 บาท/วัน

  ชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธานี,พังงากระบี่,ภูเก็ต, อุบล,อุดร,หนองคายนครพนม, แพร่.น่าน.ลำพูน,ลำปางเชียงใหม่, เชียงราย ฯลฯ

  3,000 บาท/วัน
รถบัส 30 ที่นั่ง VIP
รถบัส 30 ที่นั่ง VIP
รถบัส 30 ที่นั่ง VIP
รถบัส 30 ที่นั่ง VIP
รถบัส 30 ที่นั่ง VIP
 • 5,000 – 7,000 บาท/วัน
  5,000-7,000 บาท/วัน

  ภายใน กทม.และปริมณฑล

  1,800 บาท/วัน

  ภายใน กทม.และปริมณฑล

  1,800 บาท/วัน

  ภายใน กทม.และปริมณฑล

  1,800 บาท/วัน
 • 10,000 – 13,000 บาท/วัน

  อยุธยา, อ่างทอง, นครนายก, กาญจนบุรี,พัทยา, ชะอำ, หัวหิน ฯลฯ

  2,000 บาท/วัน

  อยุธยา, อ่างทอง, นครนายก, กาญจนบุรี,พัทยา, ชะอำ, หัวหิน ฯลฯ

  2,000 บาท/วัน

  อยุธยา, อ่างทอง, นครนายก, กาญจนบุรี,พัทยา, ชะอำ, หัวหิน ฯลฯ

  2,000 บาท/วัน

  อยุธยา, อ่างทอง, นครนายก, กาญจนบุรี,พัทยา, ชะอำ, หัวหิน ฯลฯ

  2,000 บาท/วัน
 • 12,000 – 14,000 บาท/วัน

  ระยอง,จันทบุรี,ตราด,นครราชสีมา,ขอนแก่น,เพชรบูรณ์,สุโขทัย ฯลฯ

  2,500 บาท/วัน

  ระยอง,จันทบุรี,ตราด,นครราชสีมา,ขอนแก่น,เพชรบูรณ์,สุโขทัย ฯลฯ

  2,500 บาท/วัน

  ระยอง,จันทบุรี,ตราด,นครราชสีมา,ขอนแก่น,เพชรบูรณ์,สุโขทัย ฯลฯ

  2,500 บาท/วัน

  ระยอง,จันทบุรี,ตราด,นครราชสีมา,ขอนแก่น,เพชรบูรณ์,สุโขทัย ฯลฯ

  2,500 บาท/วัน
 • 14,000 – 18,000 บาท/วัน

  ชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธานี,พังงากระบี่,ภูเก็ต, อุบล,อุดร,หนองคายนครพนม, แพร่.น่าน.ลำพูน,ลำปางเชียงใหม่, เชียงราย ฯลฯ

  3,000 บาท/วัน

  ชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธานี,พังงากระบี่,ภูเก็ต, อุบล,อุดร,หนองคายนครพนม, แพร่.น่าน.ลำพูน,ลำปางเชียงใหม่, เชียงราย ฯลฯ

  3,000 บาท/วัน

  ชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธานี,พังงากระบี่,ภูเก็ต, อุบล,อุดร,หนองคายนครพนม, แพร่.น่าน.ลำพูน,ลำปางเชียงใหม่, เชียงราย ฯลฯ

  3,000 บาท/วัน

  ชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธานี,พังงากระบี่,ภูเก็ต, อุบล,อุดร,หนองคายนครพนม, แพร่.น่าน.ลำพูน,ลำปางเชียงใหม่, เชียงราย ฯลฯ

  3,000 บาท/วัน
รถบัส 40 ที่นั่ง
รถบัส 40 ที่นั่ง
รถบัส 40 ที่นั่ง
รถบัส 40 ที่นั่ง
รถบัส 40 ที่นั่ง
 • 4,500 – 6,500 บาท/วัน
  1,800 บาท/วัน

  ภายใน กทม.และปริมณฑล

  1,800 บาท/วัน

  ภายใน กทม.และปริมณฑล

  1,800 บาท/วัน

  ภายใน กทม.และปริมณฑล

  1,800 บาท/วัน
 • 8,000 – 12,000 บาท/วัน

  อยุธยา, อ่างทอง, นครนายก, กาญจนบุรี,พัทยา, ชะอำ, หัวหิน ฯลฯ

  2,000 บาท/วัน

  อยุธยา, อ่างทอง, นครนายก, กาญจนบุรี,พัทยา, ชะอำ, หัวหิน ฯลฯ

  2,000 บาท/วัน

  อยุธยา, อ่างทอง, นครนายก, กาญจนบุรี,พัทยา, ชะอำ, หัวหิน ฯลฯ

  2,000 บาท/วัน

  อยุธยา, อ่างทอง, นครนายก, กาญจนบุรี,พัทยา, ชะอำ, หัวหิน ฯลฯ

  2,000 บาท/วัน
 • 11,000 – 14,000 บาท/วัน

  ระยอง,จันทบุรี,ตราด,นครราชสีมา,ขอนแก่น,เพชรบูรณ์,สุโขทัย ฯลฯ

  2,500 บาท/วัน

  ระยอง,จันทบุรี,ตราด,นครราชสีมา,ขอนแก่น,เพชรบูรณ์,สุโขทัย ฯลฯ

  2,500 บาท/วัน

  ระยอง,จันทบุรี,ตราด,นครราชสีมา,ขอนแก่น,เพชรบูรณ์,สุโขทัย ฯลฯ

  2,500 บาท/วัน

  ระยอง,จันทบุรี,ตราด,นครราชสีมา,ขอนแก่น,เพชรบูรณ์,สุโขทัย ฯลฯ

  2,500 บาท/วัน
 • 13,000 – 17,000 บาท/วัน

  ชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธานี,พังงากระบี่,ภูเก็ต, อุบล,อุดร,หนองคายนครพนม, แพร่.น่าน.ลำพูน,ลำปางเชียงใหม่, เชียงราย ฯลฯ

  3,000 บาท/วัน

  ชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธานี,พังงากระบี่,ภูเก็ต, อุบล,อุดร,หนองคายนครพนม, แพร่.น่าน.ลำพูน,ลำปางเชียงใหม่, เชียงราย ฯลฯ

  3,000 บาท/วัน

  ชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธานี,พังงากระบี่,ภูเก็ต, อุบล,อุดร,หนองคายนครพนม, แพร่.น่าน.ลำพูน,ลำปางเชียงใหม่, เชียงราย ฯลฯ

  3,000 บาท/วัน

  ชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธานี,พังงากระบี่,ภูเก็ต, อุบล,อุดร,หนองคายนครพนม, แพร่.น่าน.ลำพูน,ลำปางเชียงใหม่, เชียงราย ฯลฯ

  3,000 บาท/วัน
รถบัส 15 ม. 44 ที่นั่ง
รถบัส 15 ม. VIP 31 ที่นั่ง
รถบัส 40 ที่นั่ง
รถบัส 40 ที่นั่ง
รถบัส 40 ที่นั่ง
รถบัส 40 ที่นั่ง
 • 5,500 – 7,500 บาท/วัน
  1,800 บาท/วัน

  ภายใน กทม.และปริมณฑล

  1,800 บาท/วัน

  ภายใน กทม.และปริมณฑล

  1,800 บาท/วัน

  ภายใน กทม.และปริมณฑล

  1,800 บาท/วัน
 • 9,000 – 13,000 บาท/วัน

  อยุธยา, อ่างทอง, นครนายก, กาญจนบุรี,พัทยา, ชะอำ, หัวหิน ฯลฯ

  2,000 บาท/วัน

  อยุธยา, อ่างทอง, นครนายก, กาญจนบุรี,พัทยา, ชะอำ, หัวหิน ฯลฯ

  2,000 บาท/วัน

  อยุธยา, อ่างทอง, นครนายก, กาญจนบุรี,พัทยา, ชะอำ, หัวหิน ฯลฯ

  2,000 บาท/วัน

  อยุธยา, อ่างทอง, นครนายก, กาญจนบุรี,พัทยา, ชะอำ, หัวหิน ฯลฯ

  2,000 บาท/วัน
 • 12,000 – 15,000 บาท/วัน

  ระยอง,จันทบุรี,ตราด,นครราชสีมา,ขอนแก่น,เพชรบูรณ์,สุโขทัย ฯลฯ

  2,500 บาท/วัน

  ระยอง,จันทบุรี,ตราด,นครราชสีมา,ขอนแก่น,เพชรบูรณ์,สุโขทัย ฯลฯ

  2,500 บาท/วัน

  ระยอง,จันทบุรี,ตราด,นครราชสีมา,ขอนแก่น,เพชรบูรณ์,สุโขทัย ฯลฯ

  2,500 บาท/วัน

  ระยอง,จันทบุรี,ตราด,นครราชสีมา,ขอนแก่น,เพชรบูรณ์,สุโขทัย ฯลฯ

  2,500 บาท/วัน
 • 14,000 – 18,000 บาท/วัน

  ชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธานี,พังงากระบี่,ภูเก็ต, อุบล,อุดร,หนองคายนครพนม, แพร่.น่าน.ลำพูน,ลำปางเชียงใหม่, เชียงราย ฯลฯ

  3,000 บาท/วัน

  ชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธานี,พังงากระบี่,ภูเก็ต, อุบล,อุดร,หนองคายนครพนม, แพร่.น่าน.ลำพูน,ลำปางเชียงใหม่, เชียงราย ฯลฯ

  3,000 บาท/วัน

  ชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธานี,พังงากระบี่,ภูเก็ต, อุบล,อุดร,หนองคายนครพนม, แพร่.น่าน.ลำพูน,ลำปางเชียงใหม่, เชียงราย ฯลฯ

  3,000 บาท/วัน

  ชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธานี,พังงากระบี่,ภูเก็ต, อุบล,อุดร,หนองคายนครพนม, แพร่.น่าน.ลำพูน,ลำปางเชียงใหม่, เชียงราย ฯลฯ

  3,000 บาท/วัน
รถบัส 50 ที่นั่ง
รถบัส 50 ที่นั่ง
รถบัส 50 ที่นั่ง
รถบัส 50 ที่นั่ง
รถบัส 50 ที่นั่ง
 • 5,000 – 7,000 บาท/วัน
  1,800 บาท/วัน

  ภายใน กทม.และปริมณฑล

  1,800 บาท/วัน

  ภายใน กทม.และปริมณฑล

  1,800 บาท/วัน

  ภายใน กทม.และปริมณฑล

  1,800 บาท/วัน
 • 10,000 – 13,000 บาท/วัน

  อยุธยา, อ่างทอง, นครนายก, กาญจนบุรี,พัทยา, ชะอำ, หัวหิน ฯลฯ

  2,000 บาท/วัน

  อยุธยา, อ่างทอง, นครนายก, กาญจนบุรี,พัทยา, ชะอำ, หัวหิน ฯลฯ

  2,000 บาท/วัน

  อยุธยา, อ่างทอง, นครนายก, กาญจนบุรี,พัทยา, ชะอำ, หัวหิน ฯลฯ

  2,000 บาท/วัน

  อยุธยา, อ่างทอง, นครนายก, กาญจนบุรี,พัทยา, ชะอำ, หัวหิน ฯลฯ

  2,000 บาท/วัน
 • 12,000 – 15,000 บาท/วัน

  ระยอง,จันทบุรี,ตราด,นครราชสีมา,ขอนแก่น,เพชรบูรณ์,สุโขทัย ฯลฯ

  2,500 บาท/วัน

  ระยอง,จันทบุรี,ตราด,นครราชสีมา,ขอนแก่น,เพชรบูรณ์,สุโขทัย ฯลฯ

  2,500 บาท/วัน

  ระยอง,จันทบุรี,ตราด,นครราชสีมา,ขอนแก่น,เพชรบูรณ์,สุโขทัย ฯลฯ

  2,500 บาท/วัน

  ระยอง,จันทบุรี,ตราด,นครราชสีมา,ขอนแก่น,เพชรบูรณ์,สุโขทัย ฯลฯ

  2,500 บาท/วัน
 • 14,000 – 18,000 บาท/วัน

  ชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธานี,พังงากระบี่,ภูเก็ต, อุบล,อุดร,หนองคายนครพนม, แพร่.น่าน.ลำพูน,ลำปางเชียงใหม่, เชียงราย ฯลฯ

  3,000 บาท/วัน

  ชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธานี,พังงากระบี่,ภูเก็ต, อุบล,อุดร,หนองคายนครพนม, แพร่.น่าน.ลำพูน,ลำปางเชียงใหม่, เชียงราย ฯลฯ

  3,000 บาท/วัน

  ชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธานี,พังงากระบี่,ภูเก็ต, อุบล,อุดร,หนองคายนครพนม, แพร่.น่าน.ลำพูน,ลำปางเชียงใหม่, เชียงราย ฯลฯ

  3,000 บาท/วัน

  ชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธานี,พังงากระบี่,ภูเก็ต, อุบล,อุดร,หนองคายนครพนม, แพร่.น่าน.ลำพูน,ลำปางเชียงใหม่, เชียงราย ฯลฯ

  3,000 บาท/วัน

หมายเหตุ

1.ราคาดังกล่าวได้รวมพนักงาน ค่าน้ำมันเรียบร้อยแล้ว ยกเว้นรถตู้ยังไม่ได้รวมค่าน้ำมัน 2.ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าทางด่วน / ค่าผ่านทาง / ค่าที่จอดรถ / ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
3.ราคาค่าเช่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรแกรมการเดินทางและจำนวนวันในการเดินทาง,วันหยุดประจำสัปดาห์,วันหยุดนักขัตกฤษ,เส้นทางและราคาน้ำมัน
4.กรณีวิ่งนอกเหนือโปรแกรมที่ตกลงกันไว้ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตาม กม.ที่วิ่ง
5.เอกสารนี้เป็นเพียงเอกสารที่แจ้งราคาโดยประมาณ มิใช่ใบเสนอราคา

เงื่อนไขการใช้บริการ

1.ทำสัญญาก่อนการเดินทาง มัดจำ 30% ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางหรือวันเดินทาง ตามที่ตกลง
2.ของบริการ(แถม) น้ำดื่ม, ผ้าเย็น ตามจำนวนผู้โดยสาร
3.หากลูกค้าต้องการ ขนมเสริฟอื่นๆบริการบนรถ สามารถสั่งเพิ่มได้
4.ประกันภัยคุ้มครอง วงเงิน 100,000บาทต่อ 1ที่นั่ง และค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาทต่อ 1ที่นั่ง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.095-8515222, 096-8578670 Line : ett4251