รถเช่าเหมา ที่ได้มาตรฐานครบทุกด้าน

มืออาชีพ

เราทำงานด้วยประสบการณ์

รถคุณภาพ

รถได้มาตรฐานการบริการ

บริการด้วยใจ

เน้นการบริการที่ดีที่ทำด้วยใจ

ป้องกัน COVID-19 บนรถโดยสารสาธารณะ

รายละเอียดเกี่ยวกับรถ

 

 

*หากยังต้องเดินทางด้วยรถสาธารณะ
  • ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากาผ้าทุกครั้ง

  • งดพูดคุยโทรศัพท์ในระหว่างการโดยสาร รถสาธารณะ

  • ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลทุกครั้งที่มีการสัมผัสพื้นผิวต่างๆ

บริษัท ดั้บเบิ้ลยูคาร์โก้เซอร์วิส จำกัด

( Eagle The Tour )

     ร่วมรณรงค์ป้องกันและควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระบบขนส่งสาธารณะ และจะดำเนินการตามนโยบายและมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด

ความปลอดภัย ความสุขแห่งการเดินทาง

Eagle the tour ใช้คัสซีรถบัสโดยสารแท้ของ Scania มาตรฐานยูโร ซึ่งได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันสำหรับเมืองไทยโดยเฉพาะ รถทุกคันผ่านการทดสอบสมรรถนะการทรงตัวจากกรมการขนส่งฯ มีให้เลือกทุกขนาดตามความต้องการ จำนวนที่นั่งตั้งแต่ 30-50ที่นั่ง