เกี่ยวกับเรา

เราคือผู้ประกอบการที่เชี่ยวชาญในการให้บริการขนส่งผู้โดยสาร เป็นบริษัทในเครือ “สมบัติทัวร์” ด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี ปัจจุบันมีเครือข่ายเดินรถเกือบทั่วประเทศ มีพันธมิตร ร้านค้าร้านอาหาร โรงแรม มากมาย จึงมีความพร้อมและความชำนาญในการเดินทางทุกเส้นทางทั่วประเทศ พนักงานขับรถผ่านการคัดเลือก ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานสากล. แชสซีส์รถโดยสารมาตรฐานยุโรป. พร้อมทั้งตัวถังและอุปกรณ์ส่วนควบ เป็นไปตามตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก ทำให้คุณมั่นใจในมาตรฐานคุณภาพการให้บริการในทุกการเดินทางกับเรา

รถมาตรฐานพร้อมให้บริการ

คุณภาพและมาตรฐานที่เรามอบให้คุณ

มืออาชีพ

ด้วยประสบการณ์กว่า 50ปี จึงมีความพร้อมและความชำนาญในการเดินทางทุกเส้นทาง พนักงานขับรถมากประสบการณ์ ผ่านการคัดเลือก, ฝึกอบรมหลักสูตรตามมาตรฐานสากล

การบำรุงรักษา

การซ่อมบำรุงรถที่ให้บริการตามระยะทุกคัน ครบตามข้อกำหนด โดยทีมช่างชำนาญการ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด พร้อมหน่วยซ่อนเคลื่อนที่

ความปลอดภัย

ติดตั้งระบบติดตามยานพาหนะด้วยดาวเทียม GPS Tracking System ภายในมีกล้องวงจรปิด ตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารทุกครั้งก่อนออกให้บริการ มีประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่ง

บริการเสริมพิเศษ

น้ำดื่ม ผ้าเย็น ป้ายชื่อลูกค้า และค่ารถที่รวมค่าทางด่วนแล้ว นอกจากนี้ยังมีบริการเสริมพิเศษ อาทิ snack box, ไกด์, ตำรวจนำขบวน และอื่นๆ

พนักงานขับรถ

ชำนาญเส้นทางและได้รับการฝึกอบรมการขับรถตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด ก่อนออกเดินทางพนักงานขับรถจะได้รับการตรวจแอลกอฮอลทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย

การบริการ

เราเน้นและให้ความสำคัญเรื่องการบริการทุกด้าน ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการใช้บริการ เพื่อเป้าหมายสูงสุดของเราคือ ความพึงพอใจของลูกค้า

สะดวกและปลอดภัยกับการเดินทาง

เราคือผู้ประกอบการที่เชี่ยวชาญในการให้บริการขนส่งผู้โดยสาร เป็นบริษัทในเครือ “สมบัติทัวร์” ด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี ปัจจุบันมีเครือข่ายเดินรถเกือบทั่วประเทศ มีพันธมิตร ร้านค้าร้านอาหาร โรงแรม มากมาย จึงมีความพร้อมและความชำนาญในการเดินทางทุกเส้นทางทั่วประเทศ พนักงานขับรถผ่านการคัดเลือก ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานสากล. แชสซีส์รถโดยสารมาตรฐานยุโรป. พร้อมทั้งตัวถังและอุปกรณ์ส่วนควบ เป็นไปตามตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก ทำให้คุณมั่นใจในมาตรฐานคุณภาพการให้บริการในทุกการเดินทางกับเรา

eagle the tour

เราให้บริการทุกท่านด้วยมาตรฐานที่ดีที่สุด